Παραδοσιακοί Ανεμόμυλοι

Αιολικές μηχανές οριζόντιου άξονα περιστροφής για την άλεση δημητριακών και την άντληση νερού. Γνωστοί απ' τα αρχαία χρόνια, διαδόθηκαν σημαντικά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Χερσαίες Ανεμογεννήτριες

Μετατρέπουν την κίνηση του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια για διοχέτευση κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος ή αποθήκευση σε συσσωρευτές.

Υπεράκτιες Ανεμογεννήτριες

Μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τις χερσαίες αλλά καλύτερη απόδοση.

Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη αιολικών πάρκων κυρίως σε παράλιες ή νησιώτικες περιοχές καθιστούν την Ελλάδα αρκετά δραστήρια στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Αιολική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1995-2011)

Ραγδαία αύξηση με την πάροδο των χρόνων.

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Δημόσια αποδοχή της αιολικής ενέργειας

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου 2011, οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πιο θετικοί προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απ' ό,τι προς άλλες πηγές ενέργειας, και κυρίως προς την ηλιακή (94%), την αιολική (89%) και την υδροηλεκτρική ενέργεια (85%).
Το 78% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα είναι υπέρ της χρήσης αιολικής ενέργειας.


Εσείς είστε υπέρ ή κατά της αιολικής ενέργειας;
Πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την δημόσια αποδοχή της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα; #renewablewind

Αιολική ενέργεια vs. άλλες μορφές ενέργειας

Το 2011 η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε το 21,4% (9.616 MW) της νέας εγκατεστημένης ισχύος, το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο μετά τα φωτοβολταικά (46,7% της συνολικής ισχύος ή 21000 MW) και το φυσικό αέριο (21,6% ή 9718 MW).
Καθώς, όμως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα λόγω ανέμων, ενώ δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να προβλεφθεί πλήρως, απαιτείται συνδυασμός με άλλες πηγές ενέργειας. Συμφωνείτε;
Το φυσικό αέριο φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα για τη στήριξη της αιολικής ενέργειας στο μέλλον, λόγω του σχετικά χαμηλότερου επενδυτικού κόστους και των τεχνικών δυνατοτήτων που το καθιστούν αρκετά ευέλικτο.
Συνεπώς, μήπως καθώς αυξάνεται το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, αυξάνεται και η ζήτηση του φυσικού αερίου;
 #renewablewind


Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Μπορεί το κόστος της αιολικής να ανταγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενέργειας;

Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg (New Energy Finance) ως το 2016 το κόστος παραγωγής ενέργειας από χερσαία αιολικά θα μειωθεί κατά 12%, φτάνοντας το κόστος των συμβατικών μεθόδων παραγωγής (άνθρακα-ΦΑ-πυρηνικών).

Η επίτευξη ισοτιμίας αιολικών-συμβατικών πηγών θεωρείται σημείο καμπής για την προώθηση των ΑΠΕ και θα επιτευχθεί χάρη σε δύο κυρίως λόγους:

  1. την μείωση τού κόστους κατασκευής των ανεμογεννητριών (από 2 εκ.€/MW το 1984, πλέον κοστίζουν λιγότερο από 880.000€/MW) 
  2. την αύξηση την απόδοσης των ανεμογεννητριών (από 21% η απόδοσή τους πλέον φτάνει το 34%).
Το κόστος παραγωγής αναμένεται να πέσει ακόμη περισσότερο λόγω αυξημένου ανταγωνισμού στη βιομηχανία ανεμογεννητριών και ανεμογεννητριών νέας σχεδίασης (με ακόμη μεγαλύτερα πτερύγια).

Επιπρόσθετα, οι σημερινές ανεμογεννήτριες είναι υψηλότερης ποιότητας και έχουν πολύ μικρότερο κόστος συντήρησης. Με βάση τα παραπάνω, το κόστος παραγωγής ενέργειας από αιολικά έχει φτάσει στα 52€/MWh (από 200€/MWh το 1984...). 

Το κόστος αυτό (εννοείται χωρίς επιδοτήσεις) είναι κατά μόλις 6 € ακριβότερο από το μέσο κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων (το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ εκτιμάται στα 72 €/MWh. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το μέσο κόστος παραγωγής φτάνει ακόμη και στα 146€/MWh). 

Αν, δε, προσθέσει κανείς και το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (που και η ΔΕΗ θα υποχρεούται να πληρώσει από το 2013), ήδη το κόστος παραγωγής ενέργειας από αιολικά εξισώνεται με το κόστος των συμβατικών μονάδων. 

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Αιολική ενέργεια και σπάνιες γαίες

Υπολογίζεται ότι κάθε νέα ανεμογεννήτρια του ενός μεγαβάτ χρειάζεται διακόσια κιλά του μετάλλου νεοδύμιο. Το νεοδύμιο είναι ένα από τα δεκαεπτά χημικά στοιχεία που συγκαταλέγονται στις σπάνιες γαίες, τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για πολλές εφαρμογές υψηλής και πράσινης τεχνολογίας, ιατρικής, αεροδιαστημικής και άμυνας, αλλά των οποίων τα χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης στο φλοιό της γης καθιστούν την εξόρυξη και εκμετάλλευσή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Παράλληλα, η μονοπωλιακή θέση της Κίνας στην εξόρυξη και εκμετάλλευσή τους και η κερδοσκοπία και η ευπάθεια στην προσφορά καθιστούν τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά αρκετά περιορισμένη και τις τιμές τεχνητά υψηλές.
Προϊόντα αξίας τεσσάρων τρισεκατομμυρίων ευρώ- περίπου το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ- εξαρτώνται σήμερα από σπάνιες γαίες, ενώ η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.
Χωρίς την ανάληψη άμεσης και αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της ΕΕ για την εξασφάλιση παροχής σπάνιων γαιών στη βιομηχανία, η εξάρτηση από την Κίνα θα γίνει ολοένα και μεγαλύτερη και η αγορά «πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας» μπορεί να πληγεί σημαντικά.

Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η αγορά αιολικής ενέργειας και η κατασκευή ανεμογεννητριών αν δεν εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή σπάνιων γαιών ή η αντικατάστασή τους; Τι επιπτώσεις έχει η στρεβλωμένη αγορά των σπάνιων γαιών στην τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική που πληρώνει ο καταναλωτής;

#renewablewind

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Αιολική ενέργεια και περιβάλλον

«Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις καθαρότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις είναι πολύ περιορισμένες και υπερκαλύπτονται από τα οφέλη».
Παράλληλα, όμως, πολλές φορές η τοπική κοινωνία αντιδρά στην κατασκευή αιολικών πάρκων στην περιοχή επικαλούμενοι επιχειρήματα όπως:
  • βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία, διότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν υπόηχους, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, αύξηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της νύχτας και άλλα επιβλαβή φαινόμενα
  • απειλή για τα πτηνά και τις νυχτερίδες
  • μείωση της αξίας της γης, των σπιτιών και των οικοπέδων
  • αλλοίωση του φυσικού τοπίου και κατά συνέπεια μείωση του τουρισμούΕσείς τι πιστεύετε; Είναι οι ανεμογεννήτριες απειλή για την υγεία και το περιβάλλον;

#renewablewind