Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Αιολική ενέργεια και περιβάλλον

«Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις καθαρότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις είναι πολύ περιορισμένες και υπερκαλύπτονται από τα οφέλη».
Παράλληλα, όμως, πολλές φορές η τοπική κοινωνία αντιδρά στην κατασκευή αιολικών πάρκων στην περιοχή επικαλούμενοι επιχειρήματα όπως:
 • βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία, διότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν υπόηχους, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, αύξηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της νύχτας και άλλα επιβλαβή φαινόμενα
 • απειλή για τα πτηνά και τις νυχτερίδες
 • μείωση της αξίας της γης, των σπιτιών και των οικοπέδων
 • αλλοίωση του φυσικού τοπίου και κατά συνέπεια μείωση του τουρισμούΕσείς τι πιστεύετε; Είναι οι ανεμογεννήτριες απειλή για την υγεία και το περιβάλλον;

#renewablewind

3 σχόλια:

 1. Μάλλον όντως τα οφέλη είναι περισσότερα από τις απειλές αλλά πάντα πρέπει η εγκατάσταση να γίνεται υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ολές οι δράσεις πρέπει να συνοδεύονται από τον σωστό σχεδιασμό και να προηγείται η μελέτη της εκάστοτε περίπτωσης. Έτσι μόνο θα περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και θα εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τα οφέλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτή άποψη ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον έχει ταυτόχρονα και κινδύνους και ωφέλειες. Το ζητούμενο είναι οι ωφέλειες να είναι κατά πολύ περισσότερες από τους κινδύνους (είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα).

  Σε ένα γενικό πλαίσιο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αιολικά πάρκα είναι κάτι καλό για το περιβάλλον και την οικονομία γιατί εκμεταλλεύεται έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο.

  Παρόλαυτά, δε παύουν να έχουν και τα αρνητικά τους όπως αυτά ,ενδεικτικά (και όχι μόνο), αναφέρονται στη δημοσίευση.

  Όμως, οι παραπάνω σκέψεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ειδικότερο πλαίσιο μελέτης για τα συγκεκριμένα οφέλη αλλά και τις παρενέργειες που πρόκειται να επιφέρει η εγκατάσταση ενός πάρκου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (όχι με αοριστολογίες).

  Προσωπικά, θα ήθελα στο μέλλον να δω μελέτες για τέτοια μεγάλα έργα και γιατί όχι, και την υλοποίησή τους εάν αυτά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. U.S Energy Information Administration
  Annual Energy Outlook 2013 - Early Release Overview

  "Excluding hydroelectricity, renewable energy consumption in the electric power sector grows from 1.6 quadrillion Btu in 2011 to 4.5 quadrillion Btu in 2040, with biomass accounting for 24 percent
  of the growth and wind 44 percent.
  The share of U.S. electricity generation coming
  from renewable fuels (including conventional hydropower) grows from 13 percent in 2011 to 16 percent in 2040."

  http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er(2013).pdf

  Annual Energy Outlook 2012 with projections to 2035
  http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2012).pdf


  IEA - World Energy Outlook 2012
  "A steady increase in hydropower and the rapid expansion of wind and solar power has cemented the position of renewables as an indispensable part of the global energy mix; by 2035, renewables account for almost one-third of total electricity output"

  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή