Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Αιολική ενέργεια vs. άλλες μορφές ενέργειας

Το 2011 η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε το 21,4% (9.616 MW) της νέας εγκατεστημένης ισχύος, το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο μετά τα φωτοβολταικά (46,7% της συνολικής ισχύος ή 21000 MW) και το φυσικό αέριο (21,6% ή 9718 MW).
Καθώς, όμως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα λόγω ανέμων, ενώ δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να προβλεφθεί πλήρως, απαιτείται συνδυασμός με άλλες πηγές ενέργειας. Συμφωνείτε;
Το φυσικό αέριο φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα για τη στήριξη της αιολικής ενέργειας στο μέλλον, λόγω του σχετικά χαμηλότερου επενδυτικού κόστους και των τεχνικών δυνατοτήτων που το καθιστούν αρκετά ευέλικτο.
Συνεπώς, μήπως καθώς αυξάνεται το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, αυξάνεται και η ζήτηση του φυσικού αερίου;
 #renewablewind


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου