Ενημέρωση


      Οι άνθρωποι αξιοποιούν την αιολική ενέργεια (ενέργεια του ανέμου) εδώ και εκατοντάδες χρόνια,  από τους Ολλανδούς μέχρι και τους αγρότες των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω ανεμόμυλων για την άντληση νερού ή την άλεση σιταριού. Σήμερα, οι ανεμόμυλοι έχουν αντικατασταθεί από τις ανεμογεννήτριες οι οποίες χρησιμοποιούν την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

      Στην Ευρώπη με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση της αιολικής ενέργειας. Ιδιαίτερα για το 2011, η ισχύς αιολικής ενέργειας που αξιοποιείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε τα 93.957 μεγαβάτ (MW), ποσότητα αρκετά μεγάλη για την παροχή του 6,3% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 9.616 MW εγκαταστάθηκαν μόνο για το έτος 2011 και αντιπροσωπεύουν το 21,4% των νέων μεθόδων παραγωγής ενέργειας της χρονιάς εκείνης. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία αιολικής ενέργειας έχει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,6% κατά τη διάρκεια των 17 τελευταίων χρόνων (1995-2011).

     Μεγάλο πλήθος ερευνών και αναλύσεων προμηνύουν ιδιαίτερα λαμπερό μέλλον για τις νέες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Συγκεκριμένα, μια αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,με τίτλο "Χερσαίο και Υπεράκτιο Ευρωπαϊκό Δυναμικό Αιολικής Ενέργειας" επιβεβαιώνει ότι η αιολική ενέργεια θα μπορούσε να παρέχει αρκετά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη από ότι σήμερα. Η αναφορά αυτή τονίζει επίσης ότι το δυναμικό της αιολικής ενέργειας εν έτει 2020 θα είναι 3 φορές μεγαλύτερο απ'ότι η αναμενόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ το 2030 υπολογίζεται να είναι 7 φορές μεγαλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA) εκτιμά ότι 230 gigawatts (GW) αιολικής ισχύς θα είναι αξιοποιήσιμα στην Ευρώπη ως το 2020, με 190 GW χερσαίας δύναμης και 40 GW υπεράκτιας. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή του 14-17% της Ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία 333 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως και εξοικονομώντας 28 δισεκατομμύρια euro, από έξοδα καυσίμων, το χρόνο. Μια ευρεία έρευνα από διάφορες πηγές σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι το 80% του ευρέως κοινού υποστηρίζει σταθερά την αιολική ενέργεια και όλα τα θετικά που μπορεί η χρήση της να προσφέρει στο περιβάλλον μας για ένα καλύτερο αύριο.